Consultancy

Als docent en onderzoeker aan de Universiteit heb ik een zeer ruime onderzoeks- en advieservaring. Vaak zijn studenten bezig met een onderzoek voor een organisatie waarbij de organisatie nadere vragen heeft. Met mijn analytische blik en ruime ervaring kan ik organisaties helpen op het gebied van consultancy met vraagstukken over het koppelen van interne en externe communicatie, veranderingsvraagstukken (met name het communicatieve deel van veranderingen), positionering, branding en vraagstukken rondom maatschappelijke betrokkenheid. In het verleden heb ik opdrachten uitgevoerd voor Rijkswaterstaat, de Rabobank, Microsoft, Fuji, provincie Overijssel, enzovoort. Een opdracht bestaat uit een gedegen analyse van de problemen gecombineerd met een analyse van wat nu het probleem is en wat symptomen. Mijn opdrachten hebben vanzelfsprekend een communicatief karakter en betreffen de betekenisverlening en betekenisgeving in organisaties (sensemaking en sensegiving). Oplossingen betreffen vaak niet de inzet van extra communicatiemiddelen, maar betreffen juist de vertaalslag naar zingeving. Kwaliteit van organisaties, of het nu de kwaliteit van producten of diensten is, kan alleen worden bereikt als de kwaliteit in de organisatie leidt tot optimale betrokkenheid van alle medewerkers en dient idealiter uit te monden in medewerkers als merkambassadeur. Neem gerust vrijblijvend contact op als u denkt dat deze aanpak ook voor uw organisatie zou kunnen werken.

Naar contactinformatie

Share This: